Dalsnibba

Bakgrunn

Geiranger Skysslag som består av en gruppe andelseiere fra Geiranger, har sitt utspring fra den opprinnelige driften og turistnæringen fra 1890 årene. Den gang var inntjeningsgrunnlaget knyttet til transport av gjester. For å utvide tilbudet gikk den driftige befolkningen i bygda sammen for å lage veien opp til Dalsnibba. Veien ble bygget på dugnadsånd i perioden 1937-39 og pga krigen ble den først åpnet i 1948. Geiranger Skysslag som eier og drifter vei og topphytta på Dalsnibba, ønsket å etablere en profil med gjennomgang av servicetilbudet for opplevelsesproduktet Dalsnibba 1500moh. Årlig besøkes Dalsnibba av et stort antall turister på organiserte bussturer eller som selvstendig reisende.

Utfordring

Topphytta på Dalsnibba er først og fremst bygget for å gi de besøkende et toalett tilbud, men den fungerer også som salgsbod for souvernirer og et begrenset café tilbud.  Den offentlige satsningen på Turistvegprosjektet har etablert en ny standard hvor. turistene forventer økende kvalitet. Dette var incentivet for en tydligere merkevarestrategi og profilutvikling av Dalsnibba 1500moh. Designpro,/psjektet omfattet grafiskprofil, skiltdesign, servicedesign, webdesign, arkitektutforming for bedre trafikkflyt og forprosjekt for levegger på topp-platå.

Løsning

Kartverksmerket for topppunkt og topphytten ga en umiddelbar inspirasjon til logoformen. Valget av farger ble inspirert av lys og farger i omgivelsene. Det er utformet skilt for informasjon fra riksveg, ved bom og på topp-platå i tillegg til ny webside. Fotograf Johan Holmquist er engasjert for å skildre årstidene og det skiftende været. Det planlegges å lansere en film på basis av dette materialet.

Resultat

Det er levert en designprofil som dekker behovet og ruster Dalsnibba 1500moh for fremtiden. Fotograf Johan Holmquist er engasjert for å dokumentere årstidene og den barske naturen. Bildene har vunnet oppmerksomhet og benyttes til produksjon av postkort, plakater og andre souvernirer for salg. Avviklingen av trafikk i forbindelse med ny automatisk bomstasjon fungerer, og strømmen av besøkende fortsetter å vokse.

dalsnibba logo
dalsnibba skissser 2
Dalsnibba 0005
Dalsnibba 0009
dalsnibba postkort
t-shirt
dalsnibba bygg
dalsnibba screen
Dalsnibba 2 05
Dalsnibba 0040
dalsnibba skisser-skiltsystem