Ramoen

Bakgrunn

Ramoen og Vartdal Seafood har en historie som startet i 1912. Med base i Vartdal på utsiden av Ålesund er det drevet fiskerivirksomhet i lang tid. I 2015 ble det besluttet å fusjonere de to selskapene, og samtidig ble det igangsatt bygging av ny båt.

Utfordring

Ramoen er både navn på båten og selskapet. For Ramoen var det viktig å ivareta relasjoner til fish and ships markedet i England hvor båtens navn er sentral i kommunikasjon av fiskens kvalitet. Fra å kommunisere båt og selskap ønsket vi å dreie fokuset til mat og kvalitet gjennom deres "Fresh Frozen at sea" konsept og ny moderne båt.

Løsning

Ramoen er navnet på fjellet i Vartdal. Vi ønsket en logo som ga opplevelse av fjord og fjell, og samtidig ga asossiasjoner til is og renhet. Fordi Ramoen fisker og prosesserer med høy kvalitet om bord har det vært et poeng å få frem presisjon, renhet og friskhet. "Fresh Frozen at sea" konseptet har vi ønsket å forsterke med grafiske iselementer. Dette kan benyttes alene eller over bilder for å gi ytterligere særpreg til identiteten

Resultat

Ramoen har fått en samlende profil for det nye selskapet, som både tar opp innovasjon som kan knyttes til den nye topp moderene fabrikktråleren og kan tilskrives Ramoen's pioneer virksomhet helt fra starten i 1912. Godt forankret i Vartdal der deres base er.

ramoen logo design panorama 2
ramoen historie design panorama 2
ramoen symboler design panorama
ramoen visittkort design panorama 2
ramoen print design panorama 2
ramoen typo design panorama 2
ramoen farger design panorama 2
ramoen is design panorama 2
ramoen emballasje design panorama 2
ramoen web design panorama 2
ramoen illustrasjon design panorama 2