Brødrene Sperre

Bakgrunn

Brødrene Sperre AS er en familieeid fiskeforedlingsbedrift lokalisert på Ellingsøy utenfor Ålesund. Bedriften ble etablert i 1930-årene, med fokus på saltet og tørket torsk. Bedriften kjennetegnes av høy kompetanse og har sterke bånd til den autentiske klippfiskproduksjonen i Norge. I dag er Brødrene Sperre en av Norges største produsenter av klippfisk og pelagisk fisk, med markeder i både inn- og utland.

Utfordring

Brødrene Sperre er i førsterekke en «bulk» leverandør, men har i senere tid også produsert forbrukerpakninger. Det forventes en økt satsning på dette, med Brasil som største marked, hvor norsk klippfisk holder en særlig sterk posisjon. Som følge av økt produksjon fra lavkostland, er den norske posisjonen truet av rimeligere produkter. Brødrene Sperre ønsket derfor å revitalisere sin merkevare med en tydelig synnliggjøring av den norske, førsteklasses råvaren.

Løsning

Ambisjonen for profil og emballasje har vært å kombinere bedriftens stolte historie og produktets høye kvalitet. Det var viktig å ta et tydelig eierskap til familienavnet Sperre. Logoen er høyreist og utstråler stolthet, og gir assosiasjoner til høye fjell sett fra havnivå. Det kalde, friske farvannet langs Mørekysten hvor sjø møter storslåtte fjell er også viktige elementer i fotostilen. Til bruk på forbrukerpakningene utviklet Arild Sæther en illustrasjon som feirer håndverkstradisjonen i bedriften, og gründerne.

Resultat

Det er utviklet et design som er lett å implementere til internasjonale markeder. Vi er spente på responsen fra det brasilianske folk i forbindelse med lanseringen av porsjonspakningene.

Brødrene-Sperre kr-01Brødrene-Sperre kr-02Brødrene-Sperre kr-03Brødrene-Sperre kr-04Brødrene-Sperre kr-05Brødrene-Sperre kr-06