Sanivo Pharma

Bakgrunn

Farma Holding består av flere virksomhetsområder, hvor ett av satsningsområdene er å tilby leieproduksjon. Selskapet bistår også andre legemiddelselskap i registreringsprosesser og tilrettelegging for legemiddelutprøving. Omstruktureringen av selskapet skapte behov for en tydelig visuell profil for virksomheten.

Utfordring

Vårt oppdrag har vært å lage merkevareplattform, navn og grafisk profil, hvor selskapets filosofi og høye kompetanse skulle ivaretas og tydeliggjøres.

Løsning

I den totale løsningen ønsket vi å skape en nærhet til fagpersonene i bedriften, og kundene. Navnet Sanivo bygger på det latinske pråk, hvor Sano og Vivo betyr botemiddel og liv. I utvikling av den visuelle identiteten søkte vi et dynamisk og levende uttrykk som gjenspeiler bedriftens kjerneområde og personlighet.

Resultat

Den nye profilen ble lansert høsten 2016, til svært gode tilbakemeldinger fra Sanivo og deres samarbeidspartnere.

Sanivo 5 2Sanivo 4Sanivo 1
Sanivo 3
 
Sanivo 7Sanivo 8
Sanivo 9
Sanivo 10