Wangensten

Bakgrunn

Wangensten AS er Norges største produsent og leverandør av rakfisk. På gården Færden i Valdres har familien Wangensten helt fra 1800-tallet tatt ut ørret for raking. I dag er det Jørn Wangensten som bærer tradisjonen videre, og leverer beste kvalitet av rakfisk til dagligvare butikker over hele landet. For Wangensten var det kritisk å ivareta bedriftens lange tradisjon samtidig som vi ga innpass for nye produktområder og nye kundegrupper. Det var et mål å utvide sesongen for rakfisk.

Utfordring

Med et ønske om å utvide markedet og lansere nye produkter ble det behov for å etablere en merkevareplattform med ny identitet og pakningsdesign. Det fremkom tidlig at det var ambisjoner om videre utvikling av produktporteføljen. I dag leverer Wangensten AS rakfisk, fersk ørret, lokale oster og øl. Ny identitet og pakningsdesign ble lansert høsten 2011.

Løsning

Valgt løsning har forsøkt å kombinere det moderne og tradisjonelle gjennom bruk av ornamentikk og dragemønster. Vi fant inspirasjon i eiendeler på gården Røn og familiens egne historiske bilder. Gjennom en kombinasjon av moderne matbilder og retter, har vi forsøkt å balansere mellom rakfiskentusiaster og nye yngre kundegrupper.
Med hvit som hovedfarge skiller Wangensten seg fra konkurrentene som i stor grad benytter sort. Hvit gir god kontrast til produkt og signaliserer renslighet, en viktig forutsetning for rakfiskproduksjon.

Resultat

Wangensten AS har i oppnådd ny interesse og økende omsetning for rakfisk utenfor tradisjonell julehøytid. Wangensten rakfisk har befestet sin ledende posisjon og er den eneste med landsdekkende distribusjon. Samtidig har utvikling av Valdres Ost fått stor oppmerksomhet og bred distribusjon med nasjonal dekning hos Meny.

WANGENSTEN 1
WANGENSTEN 4
wangensten ost 13
WANGENSTEN 2
wangensten 7