Rema 1000 EMV

Bakgrunn

REMA 1000 ønsket å styrke sin basisportefølje av egne merkevarer gjennom ett samlende og helhetlig pakningsdesign. Derfor ble det besluttet å redesigne alle 650 Landlord produkter under en felles REMA 1000 profil. Panorama Design AS leverte oppdraget sammen med Fjeldheim & Partners.

Utfordring

Rema 1000 ønsket et designsystem som enkelt lot seg implementere på et bredt spekter av emballasjetyper og -former. Prosjektet skulle gjennomføres i løpet av ett år. I ett tett samarbeid med Rema 1000 og Fjeldheim & Partners ble det etablert en helhetlig designmanual og et kategorispråk.

Løsning

Det ble valgt et hovedprinsipp om vertikal todeling med blokker for produktnavn. For enkelte produktgrupper ble det valgt å etterstrebe eksisterende kategorispråk.

Resultat

Rema 1000 har fått på plass et system for pakningsdesign som enkelt lar seg utvide og omfavne nye kategorier og produkter. Det er innarbeidet gode rutiner for fildeling og historikk slik at fremtidige justeringer enkelt kan gjennomføres.

Chips Rema ns NY
Fryseposer Rema ns
Eplejuice Rema ns
Notter Rema ns
Rema gruppe
Helsejuice Rema ns