Inderøy Slakteri

Bakgrunn

Inderøy Slakteri AS er en gammel tradisjonsrik familiebedrift med over 70 års drift i kjøttbransjen. Driften er fokusert til foredling og salg av kjøttvarer, samt nedskjæring og bearbeiding av viltkjøtt. De mest profilerte produktene er Inderøysodd, kjøttboller, farse og spekepølser, – alt laget av norske kjøttråvarer. Inderøysodd er trøndersk matkultur på sitt beste! De gamle bygdekokkene formidlet sine eldgamle oppskrifter og kokkekunnskap til slakteren Jonas Pedersen. Han satte soddkokinga i system. Dette samarbeidet la grunnlaget for den storstilte produksjonen av Inderøysodd på Inderøy Slakteri.

Utfordring

Inderøysodd var en sterk lokal merkevare. Med basis i trønderskmatkultur og et kvalitetsprodukt fantes det et uforløst potensial i å utvide produksjon og distribusjon. Som et ledd i dette ble det igangsatt en designprosess. Panorama Design fikk oppdraget med å utarbeide en ny profil og pakningsdesign for Inderøysodd. I Trøndelag har sodd posisjon som festmåltid, for prosjektet ble det lagt vekt på at sodd også kunne nytes til hverdags. Tradisjonelt var sodd solgt i hvit plastbøtte med avbildet innhold på etikett. Denne fremstillingen ga en liten opplevelse av kvalitet ei heller ga det inspirasjon til å smake.

Løsning

I vår prosess ble det avdekket at den gamle slakter Jonas Pedersen var opphavsmann til oppskriften. Dette ble trukket frem som et viktig vitnesbyrd for tradisjon og kvalitet. Det ble også valgt å unngå bildebruk av produkt. Etter diskusjoner var vi alle enige om at sodd ikke har sin styrke på bilde. Derfor ble det valgt design, typografi og farger som smaks kommunikasjon. Dette var et dristig, men riktig valg.

Resultat

Inderøysodd har fått mange nye tilhengere med nytt design. Det er oppnådd landsdekkende distribusjon og en sterk vekst i omsetning. I dag er det lagt ett grunnlag for at Inderøy Slakteri kan utvikle nye produkter for å utfordre nasjonale aktører.

logo inderoy slakteri
sodd bøtte
sodbrosjy