Edelvilt

Bakgrunn

Kompetansenavet på Mære ved Beth Tronstad var prosjektleder for viltprosjektet som har som mål å videreforedle og selge trøndersk viltkjøtt under en felles og unik merkevare: Edelvilt. Bak satsingen står Vilteksperten, Inderøy Slakteri, Dullum Slakteri i Stjørdal og Levanger Kjøtt og Vilt, som alle er store på mottak og nedskjæring av vilt. I første omgang var fokus på elgkjøtt som er en ressurs med potensial nasjonalt og internasjonalt. I neste steg ble det tatt videre til reinsdyrkjøtt. Senere kan det bli aktuelt med annet vilt. Selv om det skytes utrolig mye elg i landsdelen, er elgkjøtt mangelvare i butikkene.

Utfordring

Panorama Design ble engasjert for å utvikle navn, logo/profil og emballasje. I prosjektet ble det hensyntatt at Edelvilt skulle være et felles merke for fire bedrifter mht de ulike produksjonsmetoder og pakkemaskiner som eksisterte.

Løsning

Elgkjøtt som ressurs er lite tilgjengelig for forbrukere uten tilgang via jakt. I konkurranse med øvrig kjøtt, fjærkre og oppdrettsfisk innehar viltkjøtt konkurransedyktige egenskaper som en bærekraftig ressurs. Elgkjøtt er 100% naturlig på naturens premisser. Dette ble et sentralt punkt i formgivningen av navnvalg, logo og profil. Navnet Edelvilt ble valgt for å gi assosiasjoner til kvalitet. Edel som betyr ekte, naturlig, autentisk understreker at viltkjøtt er 100% naturlig. Denne urarven ble ytterligere forsterket av en logo som har hentet inspirasjon fra runer. Samtidig gir ikke den enkle grafikken alt for stor knytning til et bestemt vilt. Fargebruk har inspirasjon for årstiden for jakt, høsten.

Resultat

Edelvilt er lansert med distribusjon i hovedsak regionalt i Trøndelag. Med en tydelig, profesjonell og unik profil ble samtaler med dagligvarekjedene enklere. Edelvilt er presentert ved Grüner Woche i Berlin med stor interesse. Edelvilt har trolig en stort uforløst potensial som eksportvare. Med ferdigstilt profil og pakningsdesign er det laget et godt grunnlag for videre vekst.

Edelvilt 1
Edelvilt 2
Edelvilt 3
edelvilt 03