Det Lille Presseriet

Bakgrunn

I Telemark er det lange tradisjoner for pressing av frukt og bær. Tilgangen på gode råvarer i fylket kombinert med kompetanse har bidratt til at de beste fruktdrikkene i landet kommer nettopp herfra. Det Lille Presseriet er på konstant leting etter de beste råvarene.

Utfordring

Det Lille Presseriet ønsket profil og pakningsdesign for ett bredt sortiment fruktdrikker. Med fokus på de beste råvarene og små produksjoner var fleksibilitet og mangfold et viktig kriterie for designprosess.

Løsning

Det er valgt profil og pakningsdesign som underbygger tradisjon og småskalaproduksjon. Det Lille Presseriet ønsker å signalisere kvalitet og håndverk.

Resultat

Produkter fra Det Lille Presseriet har oppnådd distribusjon hos Meny i tillegg til alle United Bakeries/Åpent Bakeri utsalg. Et felksibelt grunndesign og etikettsystem har lagt grunnlaget for fortsatt produktutvikling.

DetLillePresseriet etikett
DetLillePresseriet flasker
DetLillePresseriet flasker2
DetLillePresseriet logo