Grindaker

Bakgrunn

Grindaker Landskapsarkitekter bærer navnet til Morten Grindaker. Morten Grindaker har mye av æren for at Landskapsarkitektur har utviklet seg til et fag med sentral plass i alle byggeprosesser, fra infrastruktur som veier og bane, til næringslokaler og boligbygg. I dag er Grindaker Landskapsarkitekter ledende i sitt fagfelt og stolt arvtagere etter Morten Grindakers virke fra 1950 tallet.

Utfordring

Grindaker ønsket å styrke sin profil og skape tydlig identitet i sine nye lokaler. Samtidig som kontoret var i stadig vekst med økende antall ansatte, var det viktig å etablere en plattform og identitet som samlet og inspirerte. 

Løsning

Etter inspirasjon fra den ypperste hagekunst, fant vi symbolikk i hekkelabyrinter fra franske slott. Naturlig nok bestemte vi oss raskt om fargen grønn. Bokstaven G er skapt med utgangspunkt i en labyrint. Som tilleggselementer har vi benyttet kotekurver fra kartverk. Dette er også flittig benyttet i utsmykning av kontorlokalene. I samarbeid fotograf Damian Heinisch er møterom utsmykket med flotte naturbilder.  

Resultat

Grindaker har fått en profil som knytter de ansatte sammen, samtidig som den tydlig gir assosiasjoner til kjernevirksomheten. 

logo grindaker
mapper
kort
L4420242
L4420250
L4420203
L4420212
L4420232