Arctic Supreme

Bakgrunn

Norway Seafoods er Norges største leverandør av villfanget hvitfisk. Med sterk tilstedeværelse i de nordligste fiskeområdene så Norway Seafoods en mulighet for å tilby den fremste kvalitetsfisken direkte fra fisker til delikatesseforetninger og restauranter i Norge og Europa. Konseptet bygger på "catch of the day" filosofien. Pga av det kalde vannet året rundt har de fleste artene lengre sesong, i tillegg til at artene som tilbys varierer gjennom sesongen. Alltid med fokus på den beste kvaliteten.

Utfordring

Arctic Supreme skulle formidle kvalitet og oppleves som personlig. Arctic Supreme skulle muliggjøre sporing og formidle produkter som til enhver tid var tilgjengelig. En viktig differensierende faktor er det kalde vannet som opprettholder kvalitet og en personlig link mellom fisker og kokk. 

Løsning

Profil og emballasje har forsøkt å balansere ett personlig preg med profesjonalitet. Det ble valgt å knytte Arctic Supreme med Norway Seafoods ved å benytte samme primærfarge blå. Logo har også tatt høyde for at kommunikasjon skal skje på små flater. For emballasje er det laget små "tags" som er festet på den enkelte fisk. Dette muliggjør sporbarhet og at merkebudskap følger produkt. Nettsiden har åpnet for dialog med rapporter via Instagram fra fiskefeltet for å knytte fiskere sammen med de profesjonelle kokkene og Delikatessebutikkene.

Resultat

Interessen for kvalitet har alltid vært tilstede hos de ledende fiskerestaurantene og Delikatessebutikkene. Nå er dette lansert under Arctic Supreme og det er opprettet en link mellom fangst og tilbyder. Responsen i Norge og Europa har vært over forventning. Dette er kun en begynnelse som vil gi bedre innsyn, bedre kvalitet og samhandling mellom de profesjonelle aktørene og restaurantgjestene.

arctic supreme logo
arctic-supreme smartphone
arctic-supreme web
....