Grindaker bok

Bakgrunn

Grindaker AS har i løpet av de siste tyve årene utviklet seg til å bli et av landets største landskapsarkitektkontorer. Deres grunnlegger Morten R. Grindaker startet firma i 1953. På disse drøyt seksti årene har norsk landskapsarkitektur gått fra å være nærmest ikke-eksisterende til å bli en selvsagt ingrediens i prosjektering av alle typer anlegg utomhus. Morten Grindaker skal ha mye av æren for at landskapsarkitektur har oppnådd status som fag i Norge. Grindaker AS har vært en av bærebjelkene i denne utviklingen.

Utfordring

Med bokprosjektet ønsket Grindaker å inspirere og fremvise bredden i faget. Bokprosjektet skulle også bidra til å samle nøkkelprosjekter for Grindaker og hylle deres grunnlegger Morten Grindaker. Grindaker ønsket å bruke bokprosjektet til å skape intern stolthet og bygge identitet.

Løsning

Vi ønsket å lage en bok som formidlet bredden av landskapsarkitektur og som hedret firmaets grunnlegger Morten R. Grindaker. Tidlig i prosjektet ble det forankret at boken ikke skulle være en opplisting av prosjekter, men heller en inspirasjonsbok for landskapsarkitektur. Derfor ble fotograf Damian Heinisch engasjert. Damian's skarpe blikk og formsans ble en viktig faktor for prosjektet. Med utgangspunkt i ordene; frodig, tekstur, lekent, kontrast, skala, robust, linjer og ro har Damian funnet motiver i Grindakers arbeider. Layout og innbinding har forsøkt å underbygge de samme rammene.

Resultat

Bokprosjektet har gitt Grindaker en forsterket intern stolthet og posisjon i markedet. Det ble samtidig med bokprosjektet utviklet ny nettside. Boken ble lansert med stor oppmerksomhet fra kunder og ansatte 15. mai 2014. Med boken har Grindaker befestet sin posisjon som ledende i Norge.

GRINDAKER-BOK-1008655
GRINDAKER-BOK-1008691
GRINDAKER-BOK-1008679
GRINDAKER-BOK-1008660
GRINDAKER-BOK-1008690
GRINDAKER-BOK-1008664
GRINDAKER-BOK-1008670
GRINDAKER-BOK-1008662
GRINDAKER-BOK-1008656
....