fredag, 27 januar 2017 09:23

Brødrene Sperre

Bakgrunn

Brødrene Sperre AS er en familieeid fiskeforedlingsbedrift lokalisert på Ellingsøy utenfor Ålesund. Bedriften ble etablert i 1930-årene, med fokus på saltet og tørket torsk. Bedriften kjennetegnes av høy kompetanse og har sterke bånd til den autentiske klippfiskproduksjonen i Norge. I dag er Brødrene Sperre en av Norges største produsenter av klippfisk og pelagisk fisk, med markeder i både inn- og utland.

Utfordring

Brødrene Sperre er i førsterekke en «bulk» leverandør, men har i senere tid også produsert forbrukerpakninger. Det forventes en økt satsning på dette, med Brasil som største marked, hvor norsk klippfisk holder en særlig sterk posisjon. Som følge av økt produksjon fra lavkostland, er den norske posisjonen truet av rimeligere produkter. Brødrene Sperre ønsket derfor å revitalisere sin merkevare med en tydelig synnliggjøring av den norske, førsteklasses råvaren.

Løsning

Ambisjonen for profil og emballasje har vært å kombinere bedriftens stolte historie og produktets høye kvalitet. Det var viktig å ta et tydelig eierskap til familienavnet Sperre. Logoen er høyreist og utstråler stolthet, og gir assosiasjoner til høye fjell sett fra havnivå. Det kalde, friske farvannet langs Mørekysten hvor sjø møter storslåtte fjell er også viktige elementer i fotostilen. Til bruk på forbrukerpakningene utviklet Arild Sæther en illustrasjon som feirer håndverkstradisjonen i bedriften, og gründerne.

Resultat

Det er utviklet et design som er lett å implementere til internasjonale markeder. Vi er spente på responsen fra det brasilianske folk i forbindelse med lanseringen av porsjonspakningene.

Published in Prosjekter
mandag, 23 januar 2017 13:42

Fenalår fra Norge

Bakgrunn

Fenalår fra Norge er en produsentsammenslutning der ni av de fremste fenalårsprodusentene i Norge har gått sammen for å ta vare på en av Norges største matskatter: Fenalåret.

Utfordring

Oppgaven gikk først ut på å lage et kvalitetssymbol som skulle fungere både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven ble senere utvidet til å designe en felles emballasje for å skape et unisont uttrykk mot det internasjonale markedet, i første omgang Frankrike. I Frankrike ligger produktet på et høyt prispunkt, og måtte derfor fremstå som et kvalitetsprodukt.

Løsning

SYMBOLET: I tillegg til å kommunisere råvaren (sau) bygger symbolet på den første assosiasjonen mange har til Norge: Fjorder og fjell. EMBALLASJEN: Vi har søkt et utrykk som ivaretar den høye kvaliteten på produktet og skaper rom for et prispunkt i det øvre sjiktet. ”Fenalår” er satt i fokus for å bygge produktnavnet internasjonalt. Produsentenes identitet er redusert og flyttet til baksiden for å danne et unisont uttrykk, men med mulighet til å kommunisere hver produsents unikhet i både historie og produkt.

Resultat

Fenalår fra Norge har fått et felles kvalitetssymbol samt en felles emballasje som har hjulpet dem i etableringen på det internasjonale markedet. Symbolet vil også fungere som et kvalitetsmerke når det tas i bruk på det nasjonale markedet.

Published in Prosjekter
torsdag, 22 desember 2016 11:26

Gilde Juleaquavit 2016

Bakgrunn

Fra 1988 har Arcus produsert en egen årgang av Gilde Juleaquavit. Fra 2015 var det etablert et formspråk på etikett som man ønsket å videreføre.

Utfordring

Arcus ønsket et design som var aktuelt for året. De ønsket ett anslag til å formidle en historie om årets Gilde Juleaquavit, samtidig som etiketten var en kontrast til forrige års etikett.

Løsning

I tiden da design ble utformet, var nyhetssendingene fylt med dramatiske bilder fra flyktningskrisen i Syria. Debatten om risikoen denne store folkevandringen kunne ha på et presset Europa, fikk oss til å tenke på aquavit som et internasjonalt produkt. Aquavit er på alle måter et resultat av kulturutveksling og sameksistens.

Resultat

Gilde Juleaquavit for 2016 er derfor utformet med tradisjonelle mønstre fra de opprinnelselandene for råstoffene. Vi håper alle ved julebordet reflekterer over at Gilde Juleaquavit er et stykke norsk kultur som har blitt til med bidrag fra hele verden. Fra Inderøya i Norge, til Spania, Kina og Tyrkia. Velbekomme!

Published in Prosjekter