Bakgrunn

Zelluna Immunotherapy AS er et norsk privat eid biotec selskap. Utgangspunktet for Zelluna er cellemateriale fra pasienter med lang overlevelse etter vaksine studier i Norge. Zelluna har en ambisjon om å revolusjonere kreftbehandlingen av flere kreftformer med en såkalt TCR immunterapi.

Utfordring

Zelluna er et forskningsbasert selskap med stort potensial internasjonalt. Foreløpig er Zelluna i utprøvningsfase for sin teknologi. En forsterket profil er derfor viktig for å synliggjøre forskning og kommunisere med investormarkedet og andre stakeholders.

Løsning

I vår løsning har vi valgt å ta utgangspunkt cellen, som også er inspirasjon til navnet. Det er valgt et moderne enkelt formspråk som enkelt kan appliseres på aktuelle flater. En fiolett fargepalett er valgt for å skape distanse fra en tradisjonell blå og grønn skala som ofte forekommer i kategorien. Det er valgt en godt lesbar og moderne typografi for å gi profilen saklighet og renhet.

Resultat

Zelluna har fått en profil som gir selskapet et godt utgangspunkt for å vokse og bygge relasjon til investormarkedet.

Bakgrunn

Hørte Gård er en av de største salatprodusentene i Norge. Innerst i Lierdalen ved breddene av Holsfjorden ligger gården omkranset av de beste forutsetninger for økologisk jordbruk. Dette til tross har Hørte Gård akkurat som de andre gårdsbrukene i Norge i de siste 30-40 årene vært preget av konvensjonell drift. Men for 5-6 år siden bestemte de seg for at de gradvis skulle endre driften til økologisk. Akkurat slik som de opprinnelige driverne av gården gjorde. Men nå er det en langt mer avansert og moderne effektiv drift.

Utfordring

Hørte Gård har alltid forsøkt å utvikle driften og produksjonen med nye salater og grønnsaker som markedet vil etterspørre. Og med en stadig høyere etterspørsel etter økologiske grønnsaker ønsket Hørte Gård og utvikle en egen merkevare med ambisjon om å ta en tydelig posisjon i markedet. En moderne økologisk drift krever høyere innsats og kompetanse. Denne innsatsen og påfølgende verdiskapning ønsket man i større grad å knytte til produktenes opprinnelse.

Løsning

Vi ønsket å gi den økologiske produksjonen et eget navn. Valget falt på navnet Smaksriket for å gi assosiasjoner til beliggenheten i tillegg til smaken. For det grafiske formspråket og symboler har vi hentet symbolikk fra jordsmonn og terroir. Vi har vært inspirert av mikrolivet i jordsmonnet og den dype forståelsen som kreves for å stimulere jorda for å skape de beste forutsetningene. Det er utviklet emballasjeløsninger og etiketter tilpasset ulike produkter og flater med tanke på fleksibilitet. Og vi har laget en nettside som samlet viser frem menneskene bak, beliggenhet og delikate produkter.

Resultat

Smaksriket ble lansert sommeren 2017. Produktene har vært å finne i dagligvarebutikkene over store deler av landet. Med den nye profilene har Hørte Gård fått et fundament for videreutvikling av driften.

Bakgrunn

Arcus er et ledende nordisk merkevareselskap innen vin og brennevin. Selskapet er verdens største produsent av akevitt, og har sterke markedsposisjoner innen vin og brennevin i hele Norden. Hjemmemarkedene er Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.

Utfordring

Arcus ønsket å utvikle en serie "candyshots" for å ta del i en kategori med sterk vekst i Norden. Smakene skulle ta utgangspunkt i populært smågodt med en lav alkoholholdighet på 16,4%.

Løsning

Det er utviklet merkenavn og flaskedesign for å tydelig spille på lag med målgruppen og innholdet. Navnet Shoot spiller på en typisk brukssituasjonen og grafikken fremhever smaken. Vi ønsket et ungdommelig og samtidig tøft utrykk. Det har vært en målsetning å gjøre produktene aktuelle for både gutter og jenter. Løsningen er laget for å gi Arcus spillerom for å utivkle nye smaker.

Resultat

Shoot fikk en særdeles god mottakelse og salget har gitt Arcus muligheten til å utvide sortimentet.

Bakgrunn

Aksel Lund Svindal, Marius Eckmann, Terje Strømø og Panorama Design ønsker å etablere et klesmerke for å bevise at attraktive og funksjonelle klær kan bli mer miljøvennlig.

Utfordring

For Aksel var det ikke aktuelt å lage et merke som utelukkende hadde en ambisjon om å generere inntekter. Han ønsket å ha en større ambisjon. Det var heller ikke aktuelt å bruke Aksel Lund Svindal som merkenavn.

Løsning

Prosjektet skulle handle om en av vår tids største utfordringer. Fra en slik kontekst falt navnet Greater Than A på plass. Dette handlet om noe som var større en Aksel, og større en oss alle. Naturen.

Den videre grafiske profilen, produktene, emballasje og kommunikasjon starter fra dette utgangspunktet.

Resultat

Greater Than A vil lanseres 30. januar 2018 i ledende motebutikker i Norge. Følg med på www.greaterthana.no

Foto: Kristoffer Myhre
Film ide og manus: Good Morning
Filmproduksjon: Field Productions

 

 

Bakgrunn

Historien til BellyBliss startet med gründernes interesse for sammenhengen mellom probiotika og fordøyelse. De testet en rekke ulike probiotika, før de for noen år siden kom over en unik probiotikastamme som var lite kjent for allmenheten. Denne hadde egenskaper som kan tilbakeføre kroppens opprinnelige bakterieflora slik den er fra naturens side.

Utfordring

Tematikken for probiotika og tarmbakterier kan bli for teknisk eller udelikat. Dette gjorde at vi ønsket å se på kategorien med nytt blikk, for således nå ut bredere og annerledes.

Løsning

Vi ønsket å bygge profil på positivitet og ufarliggjøre tematikken om bakterier. Samtidig har vi ønsket å gi merket og navnet en opplevelse av vellvære og balanse. Vi fant navnet BellyBliss som vi tror gir merket det rette anslaget og samtidig en lovnad om en god tilstand. Formspråket ønsket vi å distansere fra tradisjonelt apotekspråk. Det har vært viktig å fremme eleganse og en delikat opplevelse. Vi har tenkt at BellyBliss like gjerne kan finnes på et vellværesenter, beautysalong, frisør, apotek og dagligvare.

Resultat

BellyBliss har blitt godt mottat i markedet. Den er å finne på utvalgte helsekostforetninger, frisørsalonger og i egen nettbutikk www.bellybliss.no.

Bakgrunn

Salget for Vikingfjord cocktails var i negativ utvikling. Dette til tross for at interessen for coctails og ready-to-serve konsepter var økende. Designprosjektet ble initiert for å stoppe denne utviklingen, og samtidig ta del i et økende marked. Kritisk for design var å oppnå integritet i målgruppen, og unngå opplevelsen av at ferdig drinker kun var "søtt kliss". Målgruppen er definert som unge voksne, hvor avstand fra "russefeiring" var viktig.

Utfordring

For Arcus er synlighet og appell i hyllen den viktigste suksessfaktoren. Arcus ønsket å fremheve naturlig råstoff, ekte cocktails og en unisex profil. Det skulle etableres et sterkt seriepreg og Vikingfjord skulle stå som endorsement og således vike for å fremme cocktails.

Løsning

Vårt konsept har hentet inspirasjon fra Art Deco perioden på 20- og 30-tallet, og kjente barer som bla. Harrys Bar i Paris. Vi har sett for oss bartendere i hvite frakker, som elegant mikser klassiske cocktails. Vi har søkt et sofistikert og naturlig uttrykk, i kombinasjon med å fremheve opphavet til drinkene. Vi har ønsket at hver variant skal være unik, men samtidig ha et tydelig seriepreg. Med tekst og illustrasjoner har vi søkt å fomidle opprinnelse, smak og kvalitet. Farger og illustrasjoner er med på å gjengi eleganse og renhet.

Resultat

Det nye pakningsdesignet ga umiddelbar effekt og sterk vekst. Produktene er å finne i de fleste utslagsstedene til Vinmonopolet. I tillegg til taxfree og Skandinavia

Bakgrunn

Farma Holding består av flere virksomhetsområder, hvor ett av satsningsområdene er å tilby leieproduksjon. Selskapet bistår også andre legemiddelselskap i registreringsprosesser og tilrettelegging for legemiddelutprøving. Omstruktureringen av selskapet skapte behov for en tydelig visuell profil for virksomheten.

Utfordring

Vårt oppdrag har vært å lage merkevareplattform, navn og grafisk profil, hvor selskapets filosofi og høye kompetanse skulle ivaretas og tydeliggjøres.

Løsning

I den totale løsningen ønsket vi å skape en nærhet til fagpersonene i bedriften, og kundene. Navnet Sanivo bygger på det latinske pråk, hvor Sano og Vivo betyr botemiddel og liv. I utvikling av den visuelle identiteten søkte vi et dynamisk og levende uttrykk som gjenspeiler bedriftens kjerneområde og personlighet.

Resultat

Den nye profilen ble lansert høsten 2016, til svært gode tilbakemeldinger fra Sanivo og deres samarbeidspartnere.

Bakgrunn

Brødrene Sperre AS er en familieeid fiskeforedlingsbedrift lokalisert på Ellingsøy utenfor Ålesund. Bedriften ble etablert i 1930-årene, med fokus på saltet og tørket torsk. Bedriften kjennetegnes av høy kompetanse og har sterke bånd til den autentiske klippfiskproduksjonen i Norge. I dag er Brødrene Sperre en av Norges største produsenter av klippfisk og pelagisk fisk, med markeder i både inn- og utland.

Utfordring

Brødrene Sperre er i førsterekke en «bulk» leverandør, men har i senere tid også produsert forbrukerpakninger. Det forventes en økt satsning på dette, med Brasil som største marked, hvor norsk klippfisk holder en særlig sterk posisjon. Som følge av økt produksjon fra lavkostland, er den norske posisjonen truet av rimeligere produkter. Brødrene Sperre ønsket derfor å revitalisere sin merkevare med en tydelig synnliggjøring av den norske, førsteklasses råvaren.

Løsning

Ambisjonen for profil og emballasje har vært å kombinere bedriftens stolte historie og produktets høye kvalitet. Det var viktig å ta et tydelig eierskap til familienavnet Sperre. Logoen er høyreist og utstråler stolthet, og gir assosiasjoner til høye fjell sett fra havnivå. Det kalde, friske farvannet langs Mørekysten hvor sjø møter storslåtte fjell er også viktige elementer i fotostilen. Til bruk på forbrukerpakningene utviklet Arild Sæther en illustrasjon som feirer håndverkstradisjonen i bedriften, og gründerne.

Resultat

Det er utviklet et design som er lett å implementere til internasjonale markeder. Vi er spente på responsen fra det brasilianske folk i forbindelse med lanseringen av porsjonspakningene.

Bakgrunn

Fenalår fra Norge er en produsentsammenslutning der ni av de fremste fenalårsprodusentene i Norge har gått sammen for å ta vare på en av Norges største matskatter: Fenalåret.

Utfordring

Oppgaven gikk først ut på å lage et kvalitetssymbol som skulle fungere både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven ble senere utvidet til å designe en felles emballasje for å skape et unisont uttrykk mot det internasjonale markedet, i første omgang Frankrike. I Frankrike ligger produktet på et høyt prispunkt, og måtte derfor fremstå som et kvalitetsprodukt.

Løsning

SYMBOLET: I tillegg til å kommunisere råvaren (sau) bygger symbolet på den første assosiasjonen mange har til Norge: Fjorder og fjell. EMBALLASJEN: Vi har søkt et utrykk som ivaretar den høye kvaliteten på produktet og skaper rom for et prispunkt i det øvre sjiktet. ”Fenalår” er satt i fokus for å bygge produktnavnet internasjonalt. Produsentenes identitet er redusert og flyttet til baksiden for å danne et unisont uttrykk, men med mulighet til å kommunisere hver produsents unikhet i både historie og produkt.

Resultat

Fenalår fra Norge har fått et felles kvalitetssymbol samt en felles emballasje som har hjulpet dem i etableringen på det internasjonale markedet. Symbolet vil også fungere som et kvalitetsmerke når det tas i bruk på det nasjonale markedet.

Bakgrunn

Fra 1988 har Arcus produsert en egen årgang av Gilde Juleaquavit. Fra 2015 var det etablert et formspråk på etikett som man ønsket å videreføre.

Utfordring

Arcus ønsket et design som var aktuelt for året. De ønsket ett anslag til å formidle en historie om årets Gilde Juleaquavit, samtidig som etiketten var en kontrast til forrige års etikett.

Løsning

I tiden da design ble utformet, var nyhetssendingene fylt med dramatiske bilder fra flyktningskrisen i Syria. Debatten om risikoen denne store folkevandringen kunne ha på et presset Europa, fikk oss til å tenke på aquavit som et internasjonalt produkt. Aquavit er på alle måter et resultat av kulturutveksling og sameksistens.

Resultat

Gilde Juleaquavit for 2016 er derfor utformet med tradisjonelle mønstre fra de opprinnelselandene for råstoffene. Vi håper alle ved julebordet reflekterer over at Gilde Juleaquavit er et stykke norsk kultur som har blitt til med bidrag fra hele verden. Fra Inderøya i Norge, til Spania, Kina og Tyrkia. Velbekomme!

Bakgrunn

Ramoen og Vartdal Seafood har en historie som startet i 1912. Med base i Vartdal på utsiden av Ålesund er det drevet fiskerivirksomhet i lang tid. I 2015 ble det besluttet å fusjonere de to selskapene, og samtidig ble det igangsatt bygging av ny båt.

Utfordring

Ramoen er både navn på båten og selskapet. For Ramoen var det viktig å ivareta relasjoner til fish and ships markedet i England hvor båtens navn er sentral i kommunikasjon av fiskens kvalitet. Fra å kommunisere båt og selskap ønsket vi å dreie fokuset til mat og kvalitet gjennom deres "Fresh Frozen at sea" konsept og ny moderne båt.

Løsning

Ramoen er navnet på fjellet i Vartdal. Vi ønsket en logo som ga opplevelse av fjord og fjell, og samtidig ga asossiasjoner til is og renhet. Fordi Ramoen fisker og prosesserer med høy kvalitet om bord har det vært et poeng å få frem presisjon, renhet og friskhet. "Fresh Frozen at sea" konseptet har vi ønsket å forsterke med grafiske iselementer. Dette kan benyttes alene eller over bilder for å gi ytterligere særpreg til identiteten

Resultat

Ramoen har fått en samlende profil for det nye selskapet, som både tar opp innovasjon som kan knyttes til den nye topp moderene fabrikktråleren og kan tilskrives Ramoen's pioneer virksomhet helt fra starten i 1912. Godt forankret i Vartdal der deres base er.

Bakgrunn

Kyrre Gørvell-Dahll aka Kygo ønsket å realisere en drøm om eget motemerke for tekstil og lydprodukter. Som musiker og komponist er han en internasjonal superstjerne. Dette har han oppnådd gjennom kreativitet og innovasjon. De samme egenskapene vil han ta med seg inn i Kygo Life hvor detaljefokus og godt håndverk er i fokus.

Utfordring

Vårt oppdrag har vært å skape Kygo Life fra idé til marked i tett dialog med Kyrre og Kygo Life teamet. Som overordnet designansvarlig i prosjektet har vi utarbeidet den strategiske plattformen for Kygo Life, den visuelle identiteten gjennom profilelementer, profilbilder, egen typografi, grafikk og emballasje. Vi har stått for produktdesign og navnutvikling for hardvare produkter som hodetelefoner, øretelefoner, mobilcovers og kabler. For tekstil er vi ansvarlig for grafikk og visuelt utrykk.

Med internasjonale ambisjoner skulle vi skape kvalitetsopplevelse og et troverdig merke med klare referanser til et Skandinavisk designutrykk.

Løsning

Vårt konsept er en visuell fremstilling av lyd med utgangspunkt i pianoakkorder og lydbølger. Vi har vært fasinert av musikk og hvordan lyd som en usynlig kraft påvirker oss. Vi har ønsket å fremheve håndverket i Kygo's musikk, derfor har det vært viktig å fremheve piano som her hans instrument. Vi har også latt oss inspirere av opplevelsen av Kygo's musikk som ofte beskrives som å være i en dagdrøm. Lydmønsteret er laget i mange varianter og med utgangspunkt i ulike pianoakkorder. For profilbildene har vi ønsket å spille mer på opplevelsen av musikk og bevegelsen den skaper i oss eller faktisk. Lydmønsteret har vi tatt med oss som detaljer for flere produkter. For tekstiler i grafikk, på emballasje og for hodetelefoner og øretelefoner som detaljer på kabler.

Resultat

Det er store forventninger til Kygo Life, og allerede fra første dag har de etablert en bred distribusjon.

* Panorama Design har ikke opphav til original Kygo logo. Vårt bidrag har vært å videreutvikle eksisterende logo.

Webdesign og brandfilm: Good Morning
Foto og brandfilm: Fred Jonny
3D produktbilder: Netron

 

Bakgrunn

Activetainment er et norsk startup og teknologiselskap med ambisjon om å revolusjonere innendørstrening. Med utgangspunkt i innovative ideer og kraftfull ny teknologi ønsker de å utvikle treningsapparater som kombinerer bevegelse i alle plan med spillopplevelse gjennom skjerm eller VR briller.

Utfordring

Vårt oppdrag har vært å lage merkevareplattform, navn og grafisk profil. Activetainment har internasjonale ambisjoner, noe som ble vektlagt i brief og ambisjonsnivå for prosjektet.

Løsning

I arbeidet med merkevareplattformen stod det tydelig for oss at EBOVE var banebrytende og sterkt differensierende fra de andre i kategorien. Derfor utviklet vi et eget kategorinavn SID - training (Social and lntaractive Dynamic training. Vi anså det som en stor mulighet å definere EBOVE som den første i kategorien. EBOVE som skulle tilfredstille en internasjonal satsning og kunne beskyttes ble valgt som merkenavn og det ble utformet en kraftig og dynamisk logo. Øvrige profilelementer er valgt for å gi modernitet og eleganse, i tillegg til distanse fra konkurrentene.

Resultat

EBOVE står nå foran en internasjonal lansering. Både navn og øvrig profil har fått god respons i markedet. Fra deltagelse på internasjonale messer er tilbakemeldingene gode, og vi er svært glad for å være med på laget.

Side 1 av 4