mandag, 06 februar 2017 11:30

Sanivo Pharma

Bakgrunn

Farma Holding består av flere virksomhetsområder, hvor ett av satsningsområdene er å tilby leieproduksjon. Selskapet bistår også andre legemiddelselskap i registreringsprosesser og tilrettelegging for legemiddelutprøving. Omstruktureringen av selskapet skapte behov for en tydelig visuell profil for virksomheten.

Utfordring

Vårt oppdrag har vært å lage merkevareplattform, navn og grafisk profil, hvor selskapets filosofi og høye kompetanse skulle ivaretas og tydeliggjøres.

Løsning

I den totale løsningen ønsket vi å skape en nærhet til fagpersonene i bedriften, og kundene. Navnet Sanivo bygger på det latinske pråk, hvor Sano og Vivo betyr botemiddel og liv. I utvikling av den visuelle identiteten søkte vi et dynamisk og levende uttrykk som gjenspeiler bedriftens kjerneområde og personlighet.

Resultat

Den nye profilen ble lansert høsten 2016, til svært gode tilbakemeldinger fra Sanivo og deres samarbeidspartnere.

Published in Prosjekter
fredag, 27 januar 2017 09:23

Brødrene Sperre

Bakgrunn

Brødrene Sperre AS er en familieeid fiskeforedlingsbedrift lokalisert på Ellingsøy utenfor Ålesund. Bedriften ble etablert i 1930-årene, med fokus på saltet og tørket torsk. Bedriften kjennetegnes av høy kompetanse og har sterke bånd til den autentiske klippfiskproduksjonen i Norge. I dag er Brødrene Sperre en av Norges største produsenter av klippfisk og pelagisk fisk, med markeder i både inn- og utland.

Utfordring

Brødrene Sperre er i førsterekke en «bulk» leverandør, men har i senere tid også produsert forbrukerpakninger. Det forventes en økt satsning på dette, med Brasil som største marked, hvor norsk klippfisk holder en særlig sterk posisjon. Som følge av økt produksjon fra lavkostland, er den norske posisjonen truet av rimeligere produkter. Brødrene Sperre ønsket derfor å revitalisere sin merkevare med en tydelig synnliggjøring av den norske, førsteklasses råvaren.

Løsning

Ambisjonen for profil og emballasje har vært å kombinere bedriftens stolte historie og produktets høye kvalitet. Det var viktig å ta et tydelig eierskap til familienavnet Sperre. Logoen er høyreist og utstråler stolthet, og gir assosiasjoner til høye fjell sett fra havnivå. Det kalde, friske farvannet langs Mørekysten hvor sjø møter storslåtte fjell er også viktige elementer i fotostilen. Til bruk på forbrukerpakningene utviklet Arild Sæther en illustrasjon som feirer håndverkstradisjonen i bedriften, og gründerne.

Resultat

Det er utviklet et design som er lett å implementere til internasjonale markeder. Vi er spente på responsen fra det brasilianske folk i forbindelse med lanseringen av porsjonspakningene.

Published in Prosjekter
mandag, 23 januar 2017 13:42

Fenalår fra Norge

Bakgrunn

Fenalår fra Norge er en produsentsammenslutning der ni av de fremste fenalårsprodusentene i Norge har gått sammen for å ta vare på en av Norges største matskatter: Fenalåret.

Utfordring

Oppgaven gikk først ut på å lage et kvalitetssymbol som skulle fungere både nasjonalt og internasjonalt. Oppgaven ble senere utvidet til å designe en felles emballasje for å skape et unisont uttrykk mot det internasjonale markedet, i første omgang Frankrike. I Frankrike ligger produktet på et høyt prispunkt, og måtte derfor fremstå som et kvalitetsprodukt.

Løsning

SYMBOLET: I tillegg til å kommunisere råvaren (sau) bygger symbolet på den første assosiasjonen mange har til Norge: Fjorder og fjell. EMBALLASJEN: Vi har søkt et utrykk som ivaretar den høye kvaliteten på produktet og skaper rom for et prispunkt i det øvre sjiktet. ”Fenalår” er satt i fokus for å bygge produktnavnet internasjonalt. Produsentenes identitet er redusert og flyttet til baksiden for å danne et unisont uttrykk, men med mulighet til å kommunisere hver produsents unikhet i både historie og produkt.

Resultat

Fenalår fra Norge har fått et felles kvalitetssymbol samt en felles emballasje som har hjulpet dem i etableringen på det internasjonale markedet. Symbolet vil også fungere som et kvalitetsmerke når det tas i bruk på det nasjonale markedet.

Published in Prosjekter