fredag, 07 november 2014 00:00

Skjærgaarden vant BU pris!

Panorama Design gratulerer Skjærgaarden Gartneri med Bygdeutviklingsprisen fra Innovasjon Norge. Skjærgaarden Gartneri ved Kristin Stenersen og Bjørge Madsen mottar prisen for deres innsats innen grønt-produksjon. Kandidater til Bygdeutviklingsprisen vurderes etter økonomisk resultat, sysselsetting – særlig for kvinner og ungdom, utnytting av lokale ressurser, fortrinn og ringvirkninger i lokalsamfunnet og nyskaping/originalitet. At vinneren også har lagt ned mye ressurser i å skape sin egen merkevare og profilering av produktene sine er vektlagt. Vi tror dette er bare begynnelsen. Mer kan du lese her.